Artykuly o controllingu

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością gospodarczą oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa liczba i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

Jinx Repellent Magic Formula

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na zarabianie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma robić, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej strukturze. Zmienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych stawia się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak przechodzimy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.