Gaszenie pozarow wewnetrznych

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy jednak od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada ponad czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania oraz na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest pożądana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże znacznie efektywne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i prezentuje się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie potrafi stanowić stosowana na wysokich przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się ponadto w mieszkaniach, w jakich potrafi ona spowodować poparzenia wybierających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.