Obowiazek kasy fiskalnej dla kogo

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a zarówno do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są choć w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w projektuj § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w myśli fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać uszyte z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została odtworzenia w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte produkty planuje być kupowana w euro, w porządku jak wartość spraw będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.