Stosunki miedzynarodowe zagadnienia

Kontakty międzynarodowe są niezwykle średnie w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w częściach transportu i komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, a nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po paru dniach, a nie po kilku miesiącach, gdy zatem pozostawało wcześniej. Zawsze można też do kogoś zadzwonić i połączyć się bezpośrednio. Jazdę na następny kraniec świata nie posiada już lat, ale wystarczy tylko kilka godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się wiele różnych ofert współpracy. Wyjazdy zagraniczne stały się mocniejsze i popularniejsze, a co za tym idzie - także znacznie częstsze. Obecnie bez kłopotu można zdobyć się na drugi kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie odmienna kultura a odmienne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot a bogata wylądować w Azji, w Afryce lub na ciekawej wyspie. Obraca się także sytuacja polityczna na świecie. Po wykonaniu strefy Schengen zniesiono większość możliwości w Organizacji Europejskiej a wszystek jej człowiek może łatwo podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają dobrego przygotowania. Firma, która zamierza otrzymać nowe rynki zagraniczne, wiele weźmie na przyjęciu odpowiedniego pośrednika, który dobrze przedstawi proponowaną ofertę. Szczególnie znaczące są w współczesnym przypadku tłumaczenia ustne. Polskie biuro w asyście tłumacza może zająć rynki międzynarodowe, bezpośrednio docierając do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu samochodowego w polskiej fabryce przebiegnie znacznie dobrze w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie mogłyby się odbywać i spotkania polityczne na szczeblu międzynarodowym. Obecność osoby, która potrafi daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To przydatne w dawnych negocjacjach, gdzie czasem drobne elementy mogą zaważyć na szczęściu transakcji.