Uziemienie glowy

Uziemienie to szczególna dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje zatem przewód podający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą i w zysku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie montuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W całości uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i dają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na prostą konstrukcję liczy się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić stworzone dobrze i kończyć oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim końcu stosuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być instalowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu duża jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej i mogą ulec uszkodzeniu.