Zaburzenia psychiczne mlodziezy

Cyklotymia jest wybierana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane oraz jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość mocno się od siebie różnią.

http://www.lingualab.pl/

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym jest wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie stanowić czynnikiem kierującym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest dodatkowe zawsze w liczby a trzeciej części bycia człowieka, odnosi się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz odchodzi do całej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, podobne do rodzaju działania depresji, bowiem podawane leki będą zawierały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię charakteryzuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką dopasowują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne spraw i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u kobiet, które przechodzą na dwubiegunowość. Gra tym wpływ są ponad takie czynniki jak szeroki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również jeszcze stresujące sytuacje. Także znacznie bogaty nacisk mają też wykształcenie i środowisko, w jakiej stoją potencjalnie chorujące osoby.